Follow

En av mina cyklar fick hela bakdäcket förstört efter att ett fyllo helt sonika försökt cykla iväg med lås och allt en natt. Det var en blockkedja före sin tid.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.