Follow

Gråvita skyar. Tandläkarväder. Låttext och min stämning idag. Det är inte rätt, det är ju tisdagar som ska kännas så här. Hur hålla ut till semester...? Får ställa siktet på Kristi Himmelfärds dag tills vidare. Halmstrån. Halmstrån är bra!

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.