Follow

Så, SHL-final och Eurovision som går in i varandra på torsdag i den oheligaste av övergångar. Risken finns att jag hamnar i sitsen med gravöl till vilda norrmän och lettländare. Det här känns högst oroväckande.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.