Jag som ibland har svårt att fatta mig kort tycker det är skönt med de långa textgränserna här.

Samtidigt har det varit bra träning för mig att författa inlägg med strikta gränser. Även om jag tror mer på detta, är det en konst att vara koncis.

Jag har funderat över _varför_ det ses som positivt att vara kortfattad på sociala nätverk - i klipp eller text. För att besökare snabbt ska bläddra vidare och hinna se mer reklam? I så fall ännu en lite oväntad bieffekt av reklambehovet för mig.

@jono Började inte twitter med 140 tecken? Vilket också var gränsen för SMS i gamla GSM systemet. Så jag gjorde alltid den kopplingen att dom hade räknat med att tweeta över sms.

Men jag vet inte ärligt talat. Finns ju långa debatter om hur man bäst håller majoritetens uppmärksamhet, vilket är ett mätvärde som sociala mediajättar använder för att sälja annonsplats.

Follow

@stemid Ja, jag tror att det började så. Sedan förlängdes gränsen med den lite intressanta motivationen att västerländsk skrift behöver i genomsnitt något mer utrymme för att uttrycka samma saker än asiatiska, så det fanns en jämvikt man där önskade rätta till.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.