Follow

Skäms Nordstjernan !

När samhället jobbar för att spelmissbrukare ska bli av med beroendet, så hjälper detta finansfötetag så de kan spela vidare. DI har reagerat på deras beteende.

di.se/digital/finansfamiljens-

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.