Follow

@gustav @vandra-i-sverige Härligt, fina bilder, alltid kul med vandring, kanske jag skulle försöka vandra etapp 5 på Roslagsleden nästa helg om vädret tillåter.

· · Web · 1 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.