Follow

Nextcloud-server med inbyggt officepaket, fanken vad lyxigt det känns😀

· · Web · 0 · 2 · 6
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.