Follow

@fedilab@toot.fedilab.app is a great initiative for a new social media site! I follow @OpenCulture one of my favourite pages with a ton of free resources and always interesting articles. So glad I can get their updates on although I wish they would be more active!

· · Web · 0 · 4 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.