Nu har mastodon.se en chat-server också. Öppen för registreringar från Europa, precis som Mastodon instansen.

Gå till chat.mastodon.se för att använda vår egna Riot IM klient i webbläsaren.

Skapa konto på servern mastodon.se och logga in. Loggar ni in från Riot appen ska ni också peka den mot mastodon.se som server.

Vad är matrix? matrix.org/docs/guides/introdu

Ni som väljer att använda tjänsten är beta-testare och kan börja i .se:mastodon.se rummet.

@root Spännande. vet du om den går på förnybar el?

@joli Nej ingen förnybar el går att bekräfta för någon sådan tjänst.

@stemid
Okej, och vår mastodonserver då? Tack för svar :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.