joli boosted
joli boosted
joli boosted

The blin cat was a perfect image but now people are just using a photoshopped variant that removes all mystery from the cats expression, it’s so disappointing

joli boosted

When you link access to food to the use of e-coupons, apps, and online forms, accessibility issues arise.

In India, the digitisation of welfare continues to aggravate the effects of the pandemic.

Learn more 👇
epw.in/engage/article/question

joli boosted

New to iOS development? Want to contribute to an open-source project, but not sure where to start? Let's chat during my office hours! We can discuss the #WriteFreely codebase and find a great first issue for you to tackle. 🙂

Show thread
joli boosted
Offentliga medel? - Offentlig kod!
Se filmen för att enkelt förstå vad vår motion handlar om.
Länk till vår motion här: archive.org/details/motionomfr…
[share author='Mikael Odhage' profile='https://joindiaspora.com/u/odhage' link='https://joindiaspora.com/posts/090d6dc0850401398cb2002590d8e506' posted='2021-04-21 19:16:45' guid='090d6dc0850401398cb2002590d8e506']Nu finns filmen "Public money? - Public code!" på svenska:
download.fsfe.org/videos/pmpc/…

publiccode.eu/sv/ Motion Om Fria Program : mp Ulricehamn : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
joli boosted
joli boosted
joli boosted

Me, opening up my heart to someone.

Them: maybe a little less oily food and a little more exercise, hmm?

joli boosted
joli boosted

When people refuse to take responsibility themselves, restrictions become necessary.

joli boosted

Do you use an RSS/Atom reader?

Boosts appreciated for sample size :)

joli boosted
@odhage@joindiaspora.com:

Varför är fri programvara en demokratifråga?


Nästan hela den svenska vuxna befolkningen är beroende av Bank-Id för sina kontakter med myndigheter och banker. Det ägs av ett privat företag och programkoden är privatägd och hemlig. Det vill säga oberoende granskning av vad programmet gör är omöjlig och olaglig.

Så länge vi har ett demokratiskt styre så är det väl inte nån större fara annat än ur konkurrens- och monopolsynpunkt. Men vad betyder det att så mycket möjlig makt samlas under ett tak, utan offentlig insyn? Och vad händer om den hamnar i fel händer?

På många ställen kan du logga in med ditt konto från Facebook eller Google. Det betyder att även om det inte är deras sida, så har de ändå koll på vad du gör. Om du ska använda Bank-Id så är du hänvisad till att ha ett konto hos antingen Apple eller Google.

Vad betyder det ur demokratisynpunkt att nästan hela samhället är beroende av några få it-jättar? Vars program och tjänster bygger på hemlig kod (som alltså inte är åtkomlig för oberoende granskning)?

Facebook och Google bidrar till ackumulering av resurser och rikedomar hos ett fåtal. Det vill säga deras aktivitet ökar den ekonomiska ojämlikheten i världen. Vi vet att demokrati är gynnat av en ganska jämn resursfördelning i samhället, och riskeras vid en allt för stor skillnad mellan de som har och de som inte har.

#friprogramvara #foss #floss #bankid #demokrati

joli boosted

The right to #privacy is one of the precedents used to establish sexual & reproductive rights. And protecting women and girls includes protecting these rights.

This #internationalwomensday look at Article 12 through the lens of privacy....

joli boosted
joli boosted

An Employee at Yandex caught selling unauthorized access to the users' mailboxes for personal gain: thehackernews.com/2021/02/yand

The only way to protect your information from such abuse is e2e encryption. That's why we strongly oppose any attempt to weaken encryption: tutanota.com/crypto-wars/

My journey towards being muted by everyone with an anime profile photo S01E03, now on Hulu and HBO

joli boosted

Do you know someone on Diaspora who is looking to transition to the Fediverse?

✅ The social media platform Friendica lets you follow both Fediverse accounts on Mastodon etc, but also Diaspora accounts. You can find out more at friendi.ca or find a public server to sign up on at dir.friendica.social/servers

Diaspora's current developers seem to have ruled out ever linking up with the Fediverse, so Diaspora is becoming ever more isolated 😞

#FediTips #Friendica #Fediverse #Diaspora

joli boosted
joli boosted

#BOTD in 1890, Boris Pasternak

Part of a series of quotes about being #FreeToBeHuman
...
PI campaigns against companies and governments who exploit our data and technologies - they threaten our freedom and the very things that make us human

Show older
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.