Dags för min senaste krönika i Borås Tidning, som handlar om den senaste årsrapporten från forskningsinstitutet V-dem om demokratins tillstånd och utveckling. Den borde ses som obligatorisk läsning av dem som värnar demokratin – eller inte tar hoten mot demokratin på allvar.

bt.se/ledare/varken-turkiet-el

Idag publiceras min senaste krönika i Dagens Arena! I den riktar jag kritik mot DN för hur de på förstasidan gestaltade förra veckans katastrof i Medelhavet där minst 60 människor på flykt dog.

Detta fall illustrerar också att medierna inte bara beskriver verkligheten. De gestaltar den, och dessa gestaltningar har betydelse för hur människor uppfattar det nyheterna handlar om.

dagensarena.se/opinion/mediern

I min senaste krönika i @boras_tidning
varnar jag för risken att Tidö-borgerligheten går i samma fälla som Republikanerna. De trodde att de skulle kunna hantera Trump och hans anhängare. Resultatet blev att de mer eller mindre tagit över Republikanerna.

bt.se/ledare/tva-tips-till-tid

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att påstå att integrationen i Sverige har misslyckats, men ett påstående blir inte mer sant för att det upprepas många gånger. Faktum är också att det är ett kraftigt överdrivet och missvisande påstående, som det är hög tid att syna!

bt.se/ledare/nej-integrationen

Veckans går till alla offer för jordbävningarna i Turkiet och Syrien, och till deras anhöriga!

Dags för en ny krönika i Dagens Arena, där jag den här gången riktar hård kritik mot det svenska systemet för etikprövningar. Det kostar enorma resurser i tid och pengar, lägger en våt filt över forskningen och utgör ett hot mot den akademiska friheten.

dagensarena.se/opinion/gor-om-

#Jobalert 🚨

Denmark 🇩🇰 and @DDC_SDU calling

Really exciting position (assistant / associate level). Be part of growing a new Centre.

Energetic colleagues, good conditions, interdisciplinary work. #polcomm #commodon #journodon #academicjob #academicchatter

PLEASE TOOT AROUND 🎺

Reach out w/ questions.

🗓️ Feb 15
Info ⬇️
sdu.dk/en/service/ledige_still

Veckans går till de som försöker bryta invanda, destruktiva mönster och beteenden! Att ändra sådana beteenden kan vara bland det svåraste som finns, och ofta motarbetas man av en omvärld som antingen är misstroende eller lockar en att fortsätta på samma bana som tidigare.

Läser just nu Francis Fukuyamas senaste - och mycket intressanta - bok!

Jag tillhör inte och identifierar mig inte med något parti. Däremot stödjer jag partier som står upp för (a) att alla människors lika värde, (b) mot rasism och intolerans, (c) för den liberala demokratins institutioner och dess fri- och rättigheter, och (d) för att politiken ska bygga på vad evidens visar. Tyvärr har de blivit färre!

Idag publicerades min senaste krönika i Borås Tidning. En slutsats är att det ibland finns goda skäl att misstro vissa partier och politiker, inte minst när de återkommande driver en politik som står i motsatsställning till vad de säger sig stå för.

bt.se/ledare/politiken-ar-vikt

Kör Advokatjour i Biskopsgården även denna termin (gratis, jag får inte heller någon ersättning).

Veckans går till alla de som tillhör en minoritet i det land de lever och som därför förtrycks eller inte kan leva sina liv fullt ut!

Som läsare av tidningen sedan åttaårsåldern, fortfarande prenumerant och samlare på Fantomen är den här boken riktigt intressant läsning!

Att vara lite deppig är en sak, att lida av depression är en annan! Det är dessutom mycket vanligare än man kanske kan tro. Veckans går till de som lider av depressionsproblematik!

Veckans går till alla kvinnor som är eller har varit utsatta för psykiskt eller fysiskt våld, trakasserier eller sexuella kränkningar. Women’s rights are human rights!

Konspirationsteorier om valfusk i Brasilien framfördes i SD:s tv-kanal • Ansvarig utgivare: Vill ge allsidig bevakning.
dn.se/sverige/konspirationsteo

Varje år dör omkring 1200-1500 personer i Sverige på grund av självmord, och långt många fler går med självmordstankar. Veckans går till dem som förlorat någon som står dem nära på grund av självmord, och till de som går i självmordstankar.

Vi kan aldrig till fullo förstå någon annans inre tankar och upplevelser, men vi kan alla - utan att döma - bli bättre på att se och bekräfta varandra.

Bra överblick. Blev påmind om detta:

”…M och KD rösta[de] nej i riksdagen 2019 till att omstarta de stängda reaktorerna i Ringhals. Förslaget kom från SD, tillsammans med V det enda partiet som stått utanför både 2009 och 2016 års energiuppgörelser.” > dn.se/sverige/sa-skapade-polit

Dags för årets första krönika i Borås Tidning. Temat är det så kallade skuggsamhället och tesen att om man verkligen vill bekämpa det handlar lösningen om att ge människor som lever där en chans att bli en del av det övriga samhället och förhindra att fler fördrivs dit.

Det vill säga raka motsatsen till den politik som förs nu och som snarare bekämpar människorna som tvingats in i skuggsamhället.

bt.se/ledare/ingen-lever-i-ett

Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.