Follow

I'm taking a lil break from my frequent sites.
I need to organize my stuff and get a new schedule for 2021.
Until then

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.