Follow

Now live on tilderadio.

Mood: Tense

I'm finding the new year a lil overwhelming.
I guess I wasn't quite ready for it yet.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.