Follow

DJ isvarahparamahkrsnah is now live on tilderadio!
You can tune in at tilderadio.org

Mood: relaxed. Time to settle down in the new year

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.