Det som inte fick hända. Kapade cykelkedjan en länk för kort, och nu fungerar inte lägsta växeln. :(

@hund Hade ingen nit hemma, har redan beställt från Cykloteket. Man lär sig av sina misstag(ett dyrt sätt). :)

Follow

@jonas Det är alltid bra att ha extra hemma. Säger jag som inte har det. :P

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.