Follow

Måste ändå säga att min politiska ilska har minskat med 40 000 miljarder procent sen jag lämnade Twitter. Hyser inga tvivel om att även denna plattform kommer bli polariserad, men det är fint att ha ett ställe som inte är som en varande böld än så länge.

· · Web · 2 · 0 · 1

@hising men det ska ändå bli intressant att se till vilken utsträckning den blir polariserad, när det är lättare att moderera varje instans på lokal nivå. Jag föreställer mig typ som vilket forum som helst, som Flashback tex. Där det inte heller finns någon dold algoritm som ska lyfta användarengagemang för annonsörer.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.