Follow

Jag är faktiskt särdeles pessimistisk över framtiden just nu. Vårt hyperkapitalistiska system kommer slå undan benen på många som trodde sig vara trygga och klyftorna bli större.

@hising det är inte vårt system. Det är plutokraternas. Jag tror alla intelligenta människor kan enas om vissa grundläggande saker, som att vi ska satsa på våra lärare och vårdpersonal, och sätta den stora majoriteten av medborgare framför företag och deras profit.

Det är en ständig klasskamp, i tusentals år, och den hjälps inte av att vi inte vågar erkänna den.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.