Follow

Kom och träffa Team Handlingar.se vid idag onsdag 1/6 kl. 16:30-18:00 så pratar vi om hur information från myndigheter kan stärka dig, din verksamhet, demokrati och politiken!

about.handlingar.se/2022/06/01

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.