Vi måste kunna förvänta oss att våra folkvalda representerar oss, och våra intressen. Inte skolbolagens.
dn.se/ledare/lisa-magnusson-sk

Den nya regeringen får besk näringslivskritik för minskade miljöanslag, lättnader för fossilbränsle och en ensidig energipolitik. dn.se/ekonomi/naringslivets-to

Den svenska historien förfalskas och förvanskas inför öppen ridå. Högerextrema krafter vill skriva om och bända fakta till sin egen fördel och få vill eller orkar ta striden. dn.se/kultur/ola-larsmo-vi-sta

Det är uppenbart att Erdogan inte har för avsikt att släppa in Sverige i Nato. Lika bra att sluta smöra för den karln! svt.se/nyheter/utrikes/turkiet

guuran62 boosted

Pehrson efter uttalandet om SD som “brun sörja”: “Det här är utrett” • Oklart om L-ledaren bett Åkesson om ursäkt.
dn.se/sverige/oklart-om-akesso

guuran62 boosted
Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.