Har tappat räkningen på hur många gånger jag försökt ta omtag på den här arbetsdagen. 😫 Om kunderna bara visste hur mycket FORCERAD VILJA det fanns bakom varje fredagsbuggfix just nu.

Follow

@jono samma här. Jag gjorde en bra todolist inför nästa vecka och gav upp. Blir ändå ingen bra kod när fokuset och viljan är som bortblåst.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.