We're back baby. Nu i Frankfurt istället för Stockholm. Tyvärr är det mer rimligt att hosta mastodon.se i Tyskland än på mitt jobb i Stockholm. Jag vill inte att chefen plötsligt drar kontakten.

Så nu kostar mastodon.se faktiskt pengar! 💰

Follow

@root Kan man swisha över en liten slant som bidrag till driftkostnader?

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.