Follow

@clacke är federering mellan masto o social.umeahackerspace.se trasig? "By design" kanske? Du ser ut stt ha ett konto där, så jag frågar dig :) /okunnig

@ganska GNU Social federerar över OStatus, Mastodon över ActivityPub.

Masto hade båda, men lämnade OStatus bakom sig i v3.0.

Samma med Pleroma, hade OStatus före v2.0.

GS har en utvecklingsgren som stödjer AP. gnusocial.net ( 2.0.0-alpha0 ) har AP, men Umeå Hackerspace ( 1.2.0-beta5 ) har det inte.

Jag är inte på Umeå Hackerspace utan på libranet.de, som kör Friendica. Friendica har stöd för OStatus, Diaspora, ActivityPub och andra protokoll, och har inga planer på att ta bort något av dem.

Versionsinformation (långsam just idag, vet inte om det brukar vara bättre):
the-federation.info/node/gnuso…
the-federation.info/node/socia…

Alla kända GS-noder, bara 19 kvar:
the-federation.info/node/socia…
@ganska Ja, Eugen tyckte inte om att behöva stödja två protokoll, då det krånglade till den arkitektur han ville ha, och dessutom stödde inte alla OStatus-implementationer Mastodons utökningar för privata meddelanden.

Istället för att förklara varför man kunde skicka meddelanden till vissa användare men inte andra, eller riskera att mottagande server skulle visa meddelandet som ett öppet läsbart meddelande, valde han att ta bort OStatus, eftersom AP för GS redan var under utveckling.

@clacke överväger flytt till en friendica-instans. Några nackdelar? Funkar masto-klienter?

@ganska Nej, det är nackdelen. Inget Masto-API, och Twitter/GS-klienter funkar halvdant. Jag använder web-UI:t på mobilen, och det är faktiskt ganska bra.

Överväg en mindre instans än den här, den kan vara lite seg ibland.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.