Privatiseringar brukar motiveras med att de ska leda till effektivare byråkrati.
Men i många fall verkar de istället kräva att man inrättar ny byråkrati för att kontrollera att pengar används rätt, och varenda grej leder till en lång process eftersom det behöver upphandlas externt.
Intressant krönika. Det borde göras en statlig utredning om kopplingen mellan privatiseringar och mer/mindre byråkrati så vi slipper gissa. flamman.se/a/jens-holm-privati

Världens pollinatörer har minskat så kraftigt i antal att det beräknas ligga bakom hundratusentals personers dödsfall, varje år.

natursidan.se/nyheter/brist-pa

Hej, allihop! Vänsterpartist i Botkyrka. Teknikinformatör, nörd. 🎉 🥳 🌍🔥🔍 📢 🚛 🖊️🐉❤️ #spejset

Igår blev jag avtackad efter åtta år som politisk sekreterare för Vänsterpartiet Botkyrka.

"Gentrifieringstakten i Botkyrka måste påskyndas" säger Willy Viitala (M) i dagens budgetdebatt i kommunfullmäktige.

Liberalerna 2021: Klimatkrisen är allvarlig.

Liberalerna 2022: Hoppas att vår politik får godkänt av klimatkrisförnekare

Enligt JP har Pourmokhtari samma bild av SDs roll trots att hon sagt att de inte ska vara med:

"Jag förstår att du har intervjuat henne men när jag pratar med Romina är det väldigt tydligt."

Man säger en sak i intervjuer, och så säger man en sak till JP. svd.se/a/5B3bGb/pehrson-sager-

Skryt! 

Skiftet har på typ ett år nästan fyrdubblat vår följarskara på Instagram.

Om du inte redan följer oss där missar du något!

instagram.com/skiftet/

Gränsen för när en treåring faktiskt tycks vilja ta på sig vantarna självmant går alltså vid -8 grader.

På mitt jobb ska de visst övergå till "aktivitetsbaserade arbetsplatser". Tur att jag slutar vid årsskiftet! :)

Bevis om ni inte litar på mig (jag vet inte varför de skriver 40 mkr när det är 45, men poängen kvarstår):

Show thread
Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.