VLADIMIR:
Det är att börja som är svårt.
ESTRAGON:
Du kan börja från vad som helst.
VLADIMIR:
Jo, men du måste besluta dig för det.
ESTRAGON:
Sant.

Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.