Mitt badrum det just nu ut att vara från en rivningskåk.

Det är helt uppenbart att LinkedIn inte är för mig med tanke på vilket segment reklamen riktar sig till.

Studenter som gått kommunala grund- och gymnasieskolor klarar sig bättre på universitetet: dagensarena.se/innehall/frisko

Men snälla, vem har gjort diagrammet? Den är helt bakvänd vad gäller framställning och färgsättning. Underlättar INTE tolkning av siffror!

Jag är en ekonomisk belastning (utmattningssyndrom). Än så länge verkar det vara okej för Åkesson, eftersom jag råkar vara född i Sverige.

Men hur länge? Att särskilja önskvärda och icke-önskvärda människor är ett sluttande plan. Det brukar inte sluta vid de första som pekas ut.

Fint att det snöar. För vad vi verkligen behövde var ju ännu mera snö.

Sol, -10°C och ett sagolikt vinterlandskap. och visar sig från sin allra bästa sida.

, bron mellan Teg och Bölesholmarna.

Taget med , Google Pixels kamera-app, efterbearbetning i .

Jag behöver ingen julgran. Det har grannarna redan tagit hand om

Min cykel dog just. Kedjan som var i stort behov av att bytas fastnade i löphjulen och hela bakre kedjeföraren drogs sönder.

Show more
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.