Får man vara lite politiskt här eller blir det twitter då? Yttepytte politisk tänkte jag bara.

Eller - kanske inte då...

@iakonkret Använd gärna CW för politik och liknande. Då väljer ju folk själva om de vill läsa.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.