Follow

Hur kommer det sig att Sverige har 20 gånger fler döda i covid-19 än Norge?

@Stefan Björk Noe av det skyldes kanskje forskjellige strategier fra svenske og norske helsemyndigheter, men noe skyldes kanskje også at Sverige og Norge er ganske forskjellige land når det gjelder bomønster også? En større andel av befolkningen er konsentrert i de store byene i Sverige enn i Norge. Det kan kanskje ha noe å si?

@harald Ja, jag tror absolut det är mer än bara strategier och restriktioner som spelar roll. Men ändå anmärkningsvärt stor skillnad.

@fenomenologen hälften av dessa förklaras ju genom att Sveriges befolkning är dubbelt så stor som Norges, sedan finns det andra aspekter som hur rapportering av dödsfall sker, jag hade motsvarande reaktion rörande dödsfallen i Belgien som ser ut att vara dubbelt så många mot i Sverige men en stor dem av detta verkar ha att göra med att de har en överrapportering av döda som jag förstod det. Jag tvivlar inte på att fler dör i Sverige per capita, men tror att vi har för dåligt underlag för att se exakt hur stor diskrepansen är exakt ännu.

@Micke @Stefan Björk Ja, jeg tror det er et godt poeng. Det er vanskelig å se alle faktorene som spiller inn, og akkurat hvordan tallene kommer frem når vi står midt oppi det.

@harald @micke Det är klart det är mycket vi inte vet. Men även om vi justerar för folkmängden är det ju en magnitud på 1:10 vi talar om. Har Sverige och Norge så fundamentalt olika sätt att rapportera och sammanställa dödsfall att det förklarar den magnituden?

@fenomenologen @harald nej, det tror jag inte. Jag tror helt klart att det är fler som dör i Sverige än i Norge. Exakt hur många fler det är tror jag inte vi vet än dock.

Jag tänker bara att man ska vara försiktig innan man drar för stora slutsatser av jämförelser av data som hämtats in med olika metoder och som har olika felkällor som är svåra att kompensera för.

Det är lätt att tänka att det är skillnad i hanteringen av pandemin som ligger bakom skillnaderna i siffror, men jag tycker att jämförelsen med Belgien är intressant. Belgien har dubbelt så många döda som Sverige per capita enligt statistiken, men vidtog tidigt hårda nedstängningar av skolor och köpcentrum osv. De har liksom Norge regional kontroll över äldrevården, inte kommunal som i Sverige som har angetts som skäl till att fler dött i Sverige.

Jag tror att det är faktorer vi inte har koll på, och som i mångt och mycket beror på slumpen som gör att utfallet blir olika i olika länder, inte nödvändigtvis sådant som myndigheter kan kontrollera.

Men givetvis spelar saker som hur väl rustad sjukvården är för att möta ett stort inflöde av patienter, vilka resurser som äldrevården har, liksom hur mycket människor faktiskt låter bli att träffa varandra roll.

Och som sagt, jag tvivlar inte på att fler dör i Sverige, men jag tror att det har mer att göra med strukturella problem i sjukvården och äldrevården än med t.ex. munskydd i kollektivtrafiken. Men det är i vartfall inte 20 ggr fler, och kanske heller inte 10 ggr fler.

@fenomenologen Det kommer det att vara mycket debatt och forskning kring framöver, när pandemin är över.

Tätt knutet till en storleksordning större smittspridning, men varför är dem större? Det kan vara olika myndighetsbeslut för att minska smittspridning, men Sverige är också mycket mer trångbott, etc. Både förutsättningarna och handlingarna är olika.

Dessutom en god portion slump.

@fenomenologen undrar om det blir en bättre vag ( I wonder if there's a better way )

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.