Den här norska artikeln om den svenska pandemihanteringen lämnar mig inte: forskning.no/covid19/hvorfor-g

Artikeln lyfter något jag grubblar på: Hur kommer det sig att sveriges pandemihantering hanteras av en enskild myndighet och nästan bara en enda myndighetsperson?

Jag har alltid tänkt mig att ledarskap, särskilt under sådana här exceptionella omständigheter, utövas av de som formellt fått folkets mandat att göra det, nämligen regeringen. Myndigheter och experter, varav FHM är en av många, fungerar som rådgivare, men inte beslutsfattare.

Show thread

Men nu fattar FHM, inte regeringen, beslut om restriktioner som får enorma konsekvenser för individer, olika grupper, små företag, stora företag, hela branscher, skola, vård och omsorg.

Var ligger ansvaret? Hos regeringen som delegerat, eller myndigheten som fattat beslutet?

Show thread

Det är en utmärkt lösning om man vill undvika senare ansvarsutkrävande. I stället för reellt ansvarsutkrävande blir det politiskt käbbel och polarisering.

Show thread

Och kanske är det det som bekymrar mig så mycket. Är det en av de saker som är sjuka i det svenska samhället? Att ingen vet vem som egentligen har ansvar för någonting? Att så mycket är organiserat så att någon annan (=ingen) är ansvarig. Det leder till frustration och ilska.

Show thread

Beredskapslager. Vems ansvar? Stat eller regioner? Vaccinering. Vems ansvar? Stat eller regioner? Medicinsk vård för äldre. Vems ansvar? Regioner eller kommuner? Jag bara plockar ur minnet några av de diskussioner om ansvar som pågått sista tiden.

Show thread
Follow

Och då följer jag inte ens med särskilt bra i aktuell nyhetsrapportering.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.