Den här norska artikeln om den svenska pandemihanteringen lämnar mig inte: forskning.no/covid19/hvorfor-g

Artikeln lyfter något jag grubblar på: Hur kommer det sig att sveriges pandemihantering hanteras av en enskild myndighet och nästan bara en enda myndighetsperson?

Follow

Jag har alltid tänkt mig att ledarskap, särskilt under sådana här exceptionella omständigheter, utövas av de som formellt fått folkets mandat att göra det, nämligen regeringen. Myndigheter och experter, varav FHM är en av många, fungerar som rådgivare, men inte beslutsfattare.

Men nu fattar FHM, inte regeringen, beslut om restriktioner som får enorma konsekvenser för individer, olika grupper, små företag, stora företag, hela branscher, skola, vård och omsorg.

Var ligger ansvaret? Hos regeringen som delegerat, eller myndigheten som fattat beslutet?

Show thread

Det är en utmärkt lösning om man vill undvika senare ansvarsutkrävande. I stället för reellt ansvarsutkrävande blir det politiskt käbbel och polarisering.

Show thread

Och kanske är det det som bekymrar mig så mycket. Är det en av de saker som är sjuka i det svenska samhället? Att ingen vet vem som egentligen har ansvar för någonting? Att så mycket är organiserat så att någon annan (=ingen) är ansvarig. Det leder till frustration och ilska.

Show thread

Beredskapslager. Vems ansvar? Stat eller regioner? Vaccinering. Vems ansvar? Stat eller regioner? Medicinsk vård för äldre. Vems ansvar? Regioner eller kommuner? Jag bara plockar ur minnet några av de diskussioner om ansvar som pågått sista tiden.

Show thread

Och då följer jag inte ens med särskilt bra i aktuell nyhetsrapportering.

Show thread

@fenomenologen (Jag skrev ett svar här tidigare som mobilappen åt).

Flera av de här har enkla och entydiga svar som politiska aktörer har grumlat för att få billiga poänger.

Beredskapslager: Entydigt regionernas ansvar. Finns många rapporter på att de inte har gjort det jobbet på över ett årtionde.

Vaccinationer: Inköp stat, utförande regionerna. Inte så mycket att orda om där heller.

Medicinsk vård av äldre är regionernas ansvar, medans boende och service är kommunernas. Här finns gråzoner.

@fenomenologen Här har vi en liten bit grundläggande organisationsteori. Man kan aldrig bli av med ansvar genom att delegera, man kan bara delegera rättigheter.

Så regeringen är ytterst ansvarig för alla beslut som tas vid statliga myndigheter.

I just det här fallet så har FoHM auktoritet att fatta beslut på vissa begränsade områden, främst genom att ge ut myndighetsrekommendationer.

De tunga besluten har fattats av direkt av regeringen, ofta på inrådan av expermyndigheten som har bättre koll

@maswan Jag tror jag är med på det mesta du säger. Formellt sett och organisationsteoretiskt är det förstås precis så som du skriver. Men du nämner också att "politiker grumlat" och så vidare. Det är diskrepansen mellan den formella verkligheten och den politiska retoriken som bekymrar mig och som jag (utan större insikt, det medges) försöker sätta fingret på.

Eller är jag ute och cyklar?

@fenomenologen Ja, den grumlingen är dålig för sverige som helhet. Å andra sidan verkar den vara bra taktiskt för enskilda politiska spelare.

Sedan har vi ett demokratiskt problem kring vården också, och det är att sjukvårdspolitiken är rätt osynlig i valurnan, förutom när det är sjukhusnerläggningar på gång.

För att ta en riktig katastrof, hur utrkäver man politiskt ansvar för NKS i Stokholm? De ansvariga är ju borta sedan flera mandatperioder. Och en majoritet röstar på samma som för riksdag

@fenomenologen Jag tror vad jag saknar är egentligen det reflekterande media med sanningsuppdrag som är mer intresserad av att säga emot politiker som kommer med villospår med fakta än rapportera "han sa; hon sa".

Som bäst verkar man hitta det i rätt partisanska media som bara gör den granskningen av motståndarna. Och med relativt låg tröskel för att "allt" ska vara fel...

@maswan Säger inte emot dig. Saknar det också. Men hur kommer det sig att media fungerar så? Sälja in i filterbubblan är mer lönsamt än försöka spräcka den?

@fenomenologen
Jag tror att det är dels billigare att producera (sjunkande dagstidningsprenumerstioner har slagit hårt), dels att det är lättare att sälja en konflikt som intressant.

Lösningar verkar svårare att hitta.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.