Studenter som gått kommunala grund- och gymnasieskolor klarar sig bättre på universitetet: dagensarena.se/innehall/frisko

Men snälla, vem har gjort diagrammet? Den är helt bakvänd vad gäller framställning och färgsättning. Underlättar INTE tolkning av siffror!

1. Röd färg uppfattas oftast som varningsfärg, som något "dåligt". Men här är den röda färgen det önskvärda: de som klarat mer än 1/4 av hp.

2. Ordningen borde vara omvänd, med fler avklarade poäng närmare origo.

3. Hela diagrammet borde vara horisontellt.

Show thread
Follow

Man hade också samtidigt kunnat illustrera de två gruppernas relativa storlek genom bredden på staplarna. Det hade gett ytterligare en tolkningsnivå utan att göra diagrammet otydligare.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.