Follow

Om man vill stötta en organisation som verkar för klimatet, vilken organisation kan man stötta då?

@fenomenologen Du borde fråga @snyggbonde på Twitter så får du ett bra svar på det.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.