Follow

Nämn EN bra sak som alla privatiseringar och LOU fört med sig! EN sak!

Nattågen till Norrland läggs ned för att Trafikverket väljer att dela upp upphandlingen mellan Stockholm och Göteborg.

svt.se/nyheter/lokalt/vast/nat

Det har ALDRIG funkat att bryta ner ett komplext problem i smådelar, blanda och ge till olika aktörer och sedan tro att helheten blir en bra och smidig lösning.

Show thread

När har någonsin ett komplext problem fått en bra lösning genom att man bryter ner det i smådelar och delat ut smådelarna till olika aktörer att lösa på det mest vinstdrivande sätt de kan komma på, utan någon som helst omtanke om helheten?

Show thread

toot in swedish 

@fenomenologen

Jag blir allt mer irriterad och less på privatiseringen utav tjänster som borde vara statliga, även hur staliga institutioner väljer allt mer utländska bolag att leverera produkter och tjänster.

@fenomenologen hade man varit mer konspiratoriskt lagd hade man nästan börjat misstänka att allt detta är en del i spelet, där man sakta men säkert avvecklar välfärdsstaten för att kunna stoppa mer och mer pengar i egen ficka.

Statsbudgeten krymper ju inte år efter år trots omfattande privatisering och nedskärningar.

Vart tar pengarna vägen? 🤔

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.