RT @asaplsnr@twitter.com

Lunds kommun kritiseras av sina revisorer: ni jobbar inte strategiskt med effektiviseringar utan ni lägger bara ospecifika effektiviseringskrav. Sen följer ni inte upp. Risken är att ni därmed inte effektiviserar utan skär ner

sydsvenskan.se/2019-12-05/besk

🐦🔗: twitter.com/asaplsnr/status/12

De nya formulären AG1-14 och AG7804, innebär de att läkare nu måste fylla i TVÅ formulär vid sjukskrivning, ett till Försäkringskassan, ett annat till arbetsgivaren?

Under förutsättning att det är slumpmässigt, vill säga. Vilket det enligt Skolverkets huvudrapport är: "227 skolenheter [valdes] slumpmässigt ut i ett första steg. Därefter valdes i ett andra steg sammanlagt 7133 elever ut slumpmässigt."

Angående urval i och resonemangen om att "om andra elever deltagit i studien hade resultatet blivit annorlunda".

Stickprovet består av 7133 elever. Det är ett i statistiska sammanhang GIGANTISKT urval. Allt snack om att urvalet skulle vara skevt är helt enkelt nonsens.

Jag får ont i magen bara av att titta på det. Det är väl en sak att bedömningskriterierna är graderade, men att ge separata läsanvisningar beroende på vilket betyg man vill ha? Skulle varit fullständigt omöjligt och oacceptabelt på en universitetskurs.

Läste just sonens instruktioner inför bedömningar i olika ämnen. Tydliga läsanvisnngar uppdelade efter vilket betyg eleven siktar mot.

Är det så det ser ut idag?

Jag kan inte föreställa mig något mer stressande. "Här och nu väljer du din framtid. Räcker du till, lille vän?"

Pratet om PISA-mätning i kombination med "kunskap" och ekonomi gör mig illa till mods. Som om samhällsekonomi vore det enda som räknades.

Inte bildning.

RT @Skolinkvisition@twitter.com

Sverige - landet där den som vill tjäna pengar på skolan ges öppet mål men där den som vill jobba som lärare eller rektor under rimliga arbetsvillkor är chanslös.

🐦🔗: twitter.com/Skolinkvisition/st

RT @Skolinkvisition@twitter.com

Internationella Engelska Skolan får skattepengar för att bygga nya skolor som dränerar kommunens skolor på resurser och elever. I Skara får en vinstdrivande skola ett helt gymnasieprogram av kommunen. Alliansen hatar den offentligt drivna skolan. sla.se/2019/11/30/svensk-skola

🐦🔗: twitter.com/Skolinkvisition/st

RT @dr_bjork@twitter.com

- Captain, did we just run aground?
- Shore!
- How did this happen?
- Off course!

🐦🔗: twitter.com/dr_bjork/status/12

RT @dr_bjork@twitter.com

'I have never let my schooling interfere with my education.'

(Mark Twain)

🐦🔗: twitter.com/dr_bjork/status/12

Och så mycket floskler om hur bra antidepressiva är.

Jag är mållös.

RT @thorneby@twitter.com

”Att jobba inom vården är ett teamarbete. En fast läkare är oumbärlig för teamet på vårdcentralen.”
@magnus_isacson@twitter.com vill att varje enskild specialist i allmänmedicin ges möjligheten att arbeta med ett rimligt och avgränsat uppdrag. Jag med.

svd.se/vagar-du-satsa-pa-fasta

🐦🔗: twitter.com/thorneby/status/11

Show more
Mastodon.se

Svensk mastodon-instans som riktar sig främst mot europeiska användare.