This is me in 1982. I'm 9 years old and finish 3:rd grade. That's my teacher to the left. I liked her.

Hur kommer det sig att Sverige har 20 gånger fler döda i covid-19 än Norge?

Nu är vattnet borta igen. Det visade sig att vattenröret brustit inuti väggen. Så jag kommer att vara utan vatten till fredag i värsta fall.

Jag hann inte diska.

Show thread

Nu har jag vatten i lägenheten igen!

Så nu kan jag diska.

Synd.

Men värst är ändå att inte kunna spola i toaletten utan att ta hissen och hämta en hink vatten.

Påminner mig att det finns åtskilliga miljoner människor i världen som inte har tillgång till kranvatten.

Show thread

Och då följer jag inte ens med särskilt bra i aktuell nyhetsrapportering.

Show thread

Beredskapslager. Vems ansvar? Stat eller regioner? Vaccinering. Vems ansvar? Stat eller regioner? Medicinsk vård för äldre. Vems ansvar? Regioner eller kommuner? Jag bara plockar ur minnet några av de diskussioner om ansvar som pågått sista tiden.

Show thread

Och kanske är det det som bekymrar mig så mycket. Är det en av de saker som är sjuka i det svenska samhället? Att ingen vet vem som egentligen har ansvar för någonting? Att så mycket är organiserat så att någon annan (=ingen) är ansvarig. Det leder till frustration och ilska.

Show thread

Det är en utmärkt lösning om man vill undvika senare ansvarsutkrävande. I stället för reellt ansvarsutkrävande blir det politiskt käbbel och polarisering.

Show thread

Men nu fattar FHM, inte regeringen, beslut om restriktioner som får enorma konsekvenser för individer, olika grupper, små företag, stora företag, hela branscher, skola, vård och omsorg.

Var ligger ansvaret? Hos regeringen som delegerat, eller myndigheten som fattat beslutet?

Show thread

Jag har alltid tänkt mig att ledarskap, särskilt under sådana här exceptionella omständigheter, utövas av de som formellt fått folkets mandat att göra det, nämligen regeringen. Myndigheter och experter, varav FHM är en av många, fungerar som rådgivare, men inte beslutsfattare.

Show thread

Den här norska artikeln om den svenska pandemihanteringen lämnar mig inte: forskning.no/covid19/hvorfor-g

Artikeln lyfter något jag grubblar på: Hur kommer det sig att sveriges pandemihantering hanteras av en enskild myndighet och nästan bara en enda myndighetsperson?

Vattnet avstängt i fastigheten på grund av vattenläcka. Inser hur beroende man är av färskvatten. Nästan varje moment i hushållet påverkas.

Tänk så lätt att slå ut ett modernt samhälle.

Grattis på födelsedagen, @dahbjo@twitter.com!

Upptäckte just att jag glömt starta cirkulationspumpen i akvariet vid senaste delvattenbytet. Det är mer grönt än något annat i akvariet nu.

Alla dessa råd som folk strör omkring sig i stället för att lyssna.

Man hade också samtidigt kunnat illustrera de två gruppernas relativa storlek genom bredden på staplarna. Det hade gett ytterligare en tolkningsnivå utan att göra diagrammet otydligare.

Show thread

1. Röd färg uppfattas oftast som varningsfärg, som något "dåligt". Men här är den röda färgen det önskvärda: de som klarat mer än 1/4 av hp.

2. Ordningen borde vara omvänd, med fler avklarade poäng närmare origo.

3. Hela diagrammet borde vara horisontellt.

Show thread
Show more
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.