RT @thorneby@twitter.com

Ibland tänker jag trött att det beror på att de som har allra mest att tjäna på en sjukvård byggd på relation och kontinuitet till stor del överlappar de med svagast röst och autonomi.
Och att det är realpolitiskt smartare att prioritera de röststarkas efterfrågan.

🐦🔗: twitter.com/thorneby/status/11

RT @thorneby@twitter.com

Samma personer som talar om att ”se möjligheter”, ”utmaningar, inte problem” och ”våga pröva” verkar hamna i kognitiv dissonans när någon påtalar självklarheter som att ingen kan fungera i ett oändligt, obegränsat uppdrag.

Det är ju inget man kan ha olika åsikter om ens?

🐦🔗: twitter.com/thorneby/status/11

RT @thorneby@twitter.com

I just denna, den kanske viktigaste och mest evidensbaserade av alla sjukvårdsfrågor just nu, saknas alltså i de flesta regioner investeringsvilja, vision och politiskt mod.

Är det inte förbryllande?

🐦🔗: twitter.com/thorneby/status/11

RT @thorneby@twitter.com

Ändå ser diskontinuitetsförespråkarna bara omöjliga problem och hinder när kontinuitetens själva praktiska grundförutsättningar kommer på tal; fast listning, enhetslisttak, rimlig valfrihetsbegränsning och övergångslösningar.

🐦🔗: twitter.com/thorneby/status/11

RT @thorneby@twitter.com

Det finns såpass mycket vetenskapligt stöd för vinsterna med (relations-) kontinuitet i sjukvården,
att det borde krävas oerhört starka argument av den som vill bygga sjukvård utan.

🐦🔗: twitter.com/thorneby/status/11

Till er psykologer där ute:

Gjorde en graf över fördelning av olika testpoäng som blev väldigt uppskattad i psykologernas Facebook-grupp, så jag delar den även här på Twitter.

PDF & källkod: gist.github.com/bluebirch/61bd

"Vi står inför den största utarmningen av stödet till funktionsnedsatta på arbetsmarknaden någonsin."

dagenssamhalle.se/debatt/risk-

Mina tidigare psykologkollegor på Arbetsförmedlingen höjer rösten och jag instämmer till fullo.

RT @dr_bjork@twitter.com

Cats are feline abominations that ravage around in the middle of the night with the soul purpose of inducing psychosis in humans.

🐦🔗: twitter.com/dr_bjork/status/11

DN har ett stort scoop om appar som lagrar position och som sedan säljs till den som vill köpa. Vilka appar gäller det?

dn.se/nyheter/sverige/apparna-

(Besvärliga betalväggar.)

Har ett MC-gäng tagit över Coop Grisbacka och utökat sortimentet av tjänster?

RT @dr_bjork@twitter.com

I just learned there i something called "interpersonal neurobiology". Sounds like an oxymoron to a phenomenological psychologist like me.

🐦🔗: twitter.com/dr_bjork/status/11

This is what users do when you create an intuitive UI.

RT @dr_bjork@twitter.com

Am I the only psychologist who find writing assessment reports tremendously difficult? The difficulty of finding words that give justice to a persons life-world and the responsibility attached to words that might follow the client the rest of his life gives me a writer's block.

🐦🔗: twitter.com/dr_bjork/status/11

RT @libshipwreck@twitter.com

The problem with Facebook is Facebook. The problem with Facebook is Facebook. The problem with Facebook is Facebook. The problem with Facebook is Facebook. The problem with Facebook is Facebook. The problem with Facebook is Facebook. The problem with Fa...
businessinsider.com/facebook-u

🐦🔗: twitter.com/libshipwreck/statu

En poänglös berättelse om disketter, piratkopiering och ett gammalt dåligt samvete: write.as/skalman/forlat-goran

Show more
Mastodon.se

Mastodon.se är en svensk nod i Mastodon-nätverket. Vi välkomnar alla att använda plattformen men vill rikta oss främst till Sverige och norden. Vad är då Mastodon? Du hittar information på engelska dels på Wikipedia och på JoinMastodon.org. Mer information om denna nod finns här.