Is there any free and open source distribution that is not infiltrated? CIA inside?

Follow

RHEL is lost and with it Fedora? In practice maybe the whole RPM distribution system?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.