Känns som vi tagit med oss småpratet från Tw hit 🥰 Och att vi är ganska många nu. Men slipper allt annat brus. Hoppas det fortsätter.

Follow

@iakonkret Ja, jag hoppas också det. Jag behöver ett ställe för vanliga lugna samtal om ditt och datt

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.