Follow

Den 23 nov 1726 avrättades soldaten Swen Gabrielsson Råhl utanför i . Han var dömd för tidelag, alltså sexuellt umgänge med djur. Swen halshöggs och brändes på bål av skarprättare Christian Wessman från Göteborg. Normalt sett skulle också de djur tidelagaren varit i lag med också dödas brännas på avrättningsplatsen, men i det här fallet sägs inget uttryckligen om detta.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.