"Panta på stan!" är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, appen @get_bower@twitter.com och @RISEsweden@twitter.com. Ställ frågor och prata vidare med gänget bakom "Panta på Stan!" genom att kommentera här: forum.civictech.se/t/pant-pa-t

Show thread

– Man skulle kunna införa pant på alla typer av engångsförpackningar. Vi valde att begränsa oss i början, men det finns egentligen inga hinder säger projektledare Maria Edblad.

Show thread

Lagom till hängmattan presenterar vi en artikel om "Panta på stan!" Nu i sommar får Örnsköldsviks cafébesökare betala två kronors pant på sina take-away-muggar. Panten får de tillbaka om de återvinner muggen: medium.com/civictechsweden/pan

Imorgon kl 13.15 börjar vårt labb "Samskapa teknik för samhällsnytta". 11 civic tech-projekt är med och ett av dem är Action For Society! Här skriver de om sig själva i vårt forum: forum.civictech.se/t/samskapa-

@Almedalsvecka@twitter.com

Fredagsfika med Stadslabbet! Varje fredag kl 15.00 tar vi en kaffe via Zoom och pratar om vad som är på gång inom civic tech. Idag kommer från Stadslabbet visa sin app där medborgare och tjänstepersoner kan ha en dialog om stadsutveckling:
forum.civictech.se/t/18

Träffa @ErikHellman@twitter.com från @oppnaskolplatt@twitter.com på vårt labb "Samskapa teknik för samhällsnytta" den 6 juli kl 13.15. Labbet är ett digitalt open space under digitala där vi hjälper civic tech-projekt bli ännu bättre! Häng på: eventbrite.se/e/samskapa-tekni @Almedalsvecka@twitter.com

Träffa Hugi Ásgeirsson från Plato på vårt labb "Samskapa teknik för samhällsnytta" under Digitala ! Plato är ett civilsamhälles-projekt med just samskapande som kärna:
forum.civictech.se/t/samskapa- @Almedalsvecka@twitter.com

Träffa -projektet "Panta på stan" den 6/7! De är ett av 11 projekt som deltar i labbet "Samskapa teknik för samhällsnytta" under digitala @Almedalsveckan@twitter.com. Läs mer: forum.civictech.se/t/273/3 Anmälan: eventbrite.se/e/samskapa-tekni @get_bower@twitter.com @RISEsweden@twitter.com

Läs mer om vad vi kommer göra och projektens egna presentationer om sig själva här:
forum.civictech.se/t/samskapa-
@biologg_@twitter.com @handlingar@twitter.com @oppnaskolplatt@twitter.com @placetoplan@twitter.com @get_bower@twitter.com @SwedenOpen@twitter.com

Show thread

Samskapa teknik för samhällsnytta under Digitala den 6 juli! Träffa civic tech-projekt som @biologg_@twitter.com @handlingar@twitter.com @oppnaskolplatt@twitter.com @placetoplan@twitter.com @get_bower@twitter.com @SwedenOpen@twitter.com och många fler!
eventbrite.se/e/samskapa-tekni
@Almedalsvecka@twitter.com

Swedish, digital rights etc 

Jag blev precis medlem i DFRI: Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter

dfri.se/

Bli medlem du också!

Några andra tips:

Uppsala Linux User Group: ulug.se/

Civic Tech Sweden: civictech.se/
@civictechse

Om du känner till andra föreningar eller organisationer i Sverige som jobbar med såna här saker, vilka är det?

FSF har mejllistan "libreplanet-se": lists.gnu.org/archive/html/lib

Har FSFE någon svensk avdelning eller liknande?

Ping @klimsek@twitter.com @ErikHellman@twitter.com @danieleriksson@twitter.com @akbergkvist@twitter.com @mik_bergqvist@twitter.com @biologg_@twitter.com @oppnaskolplatt@twitter.com @handlingar@twitter.com @PierreMesure@twitter.com @landgren@twitter.com och alla andra som gillar kaffe!

Show thread

Fika med Sveriges Civic Tech-community mellan 15 och 16 idag! Vi tar en kaffe och hör vad alla som kommer har på gång. Idag blir det även en teaser för vad vi gör i , missa inte det! forum.civictech.se/t/fredagsfi

Hur kan det bli lättare för medborgare att ta del av allmänna handlingar, och hur kan det bli lättare för offentlig sektor att tillhandahålla dem? Lyssna på @datastory@twitter.com, Allmän handling, @OpenUp@twitter.com och @handlingar@twitter.com den 15 juni kl 10 till 12:
goto10.se/event/offentlighetsp

Vad finns det för alternativ till plattformsföretagen? @pernillan@twitter.com, verksamhetsledare för Civic Tech Sweden, skriver i tidskriften Kurage: "Med digitaliseringen har ägandeskapet över arenorna förskjutits. " Läs vidare i Kurage: idealistas.se/kurage/2021/05/3

Fredagsfika igen! Imorgon visar @handlingar@twitter.com sin tjänst där du kan begära ut information från myndigheter + @EmilJuslin@twitter.com från @IOGTNTO@twitter.com berättar om ett nystartat civilsamhällesnätverk för transparensfrågor. Ta en kopp och häng på: forum.civictech.se/t/fredagsfi

Häng på! Nu skriver vi remissvar tillsammans - i ett publikt, öppet och transparent dokument! Civic Tech Sweden-communityt är en av remissinstanserna för nya EU-regler för AI: forum.civictech.se/t/259

Häng på! Nu skriver vi remissvar tillsammans - i ett publikt, öppet och transparant dokument! Civic Tech Sweden-communityt är en av remissinstanserna för nya EU-regler för AI: forum.civictech.se/t/259

As always @fossnorth@twitter.com have many interesting sessions in the program, this year featuring speakeras such as @Jan_Ainali@twitter.com, @MaineC@twitter.com, @amelsec@twitter.com, @lhawthorn@twitter.com, @landgren@twitter.com, @swapnilmmane@twitter.com and many more! foss-north.se/2021/index.html

Show thread

Time for FOSS North 2021! On May 30 it's time again. @fossnorth@twitter.com is a free conference covering both software and hardware from the technical perspective, hosted in , Sweden. This year online: foss-north.se/2021/index.html

Show older
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.