Carl Heath boosted
Carl Heath boosted

@taylorlorenz responds to Noam Bardin's statement re Andreessen's investment in Post.
(If you can't read it, I'll add a screenshot.)
post.news/article/2I8tc4rFe5A8

Carl Heath boosted

Chinese students calling for democracy, rule of law, freedom of expression. It's not supposed to be possible, but it's happening
twitter.com/fangshimin/status/

Carl Heath boosted
Carl Heath boosted
Carl Heath boosted

Bocken är verkligen fint placerad i år. Älskar't. Inte långt från var jag jobbar, heller.

Idag var Stefan Pålssons begravning. Min vän och kollega som gick bort hastigt, alldeles för tidigt. Stefans gärning för skolan och samhälle över decennier var stor. Han var en omsorgsfull och klok kollega, som jag saknar så.

spaningen.se/till-minne-av-ste

Den igen uppblossade informationspåverkanskampanjen mot socialtjänsten har eskalerat till att innebära hot mot tjänstemän och risk för våldsdåd. Kampanjen som nu bland annat pågår på TikTok innebär ett hot mot samhällsfunktioner och en risk för hälsa.

Jag kan tycka det är frustrerande att veta att mycket av det som sker hade kunnat påverkas med exempelvis viktiga men begränsade förändringar i sociala mediers design.

svt.se/nyheter/lokalt/vast/des

Carl Heath boosted

Nu kom det outsägligt sorgliga beskedet att Börje Salming lämnat oss. För bara en vecka sedan fick han ta emot långa och varma hyllningar på Tidernas hockeygala. Hans insatser för svensk hockey är enorma. Vila i frid, Börje. Alla tankar till familjen. ❤️

Carl Heath boosted

Hello Mastodon.

I am looking for new PhD students to come work with me at the Oxford Internet Institute in 22/23 (@oiioxford) to study the future of data privacy and digital rights, the impact of AI and algorithms on digital platforms, and help co-create better digital futures.

Boosts very much appreciated! 🐘

Carl Heath boosted

First thing you do when you hear a big Russian missile attack is incoming is fill the bath with water. Unfortunately, we have a small bath, and reserves are low. The word is we will have water back soon, however. #RussianTerrorAttack

Carl Heath boosted

If I were Google CEO I would bring back Reader and make it an ActivityPub client.

Tonight I lectured and had a conversation with the Youth Council in Gothenburg on the topic of democratic dialogue in a digital age, malign influence and desinformation.

I wish that all the groups I meet were as engaged, knowledgeable, insightful and forward-looking. I hope that the City of Gothenburg takes note of the young people's thoughts. The experience gives me lots of hope and confidence about the future, and the next generation of decision makers.

Ikväll föreläste jag och hade samtal med Ungdomsfullmäktige i Göteborg på temat det demokratiska samtalet i en digital tid, och om informationspåverkan och dess påverkan på opinionsbildning.

Jag önskar att alla grupper jag möter vore lika engagerade, kunniga, insiktsfulla och framåtblickande. Nu hoppas jag att Göteborgs Stad tar fasta på ungdomarnas tankar. Upplevelsen ger mig massor av hopp och tillförsikt om framtiden, och nästa generations beslutsfattare.

Carl Heath boosted

Very happy to learn that #Mosstodon is a thing on this wonderful network!

Pic taken earlier this year in the woods surrounding the source of the river Una in Croatia, near the border with Bosnia.

Looking forward to the INFORMED conference by Knight Foundation next week. INFORMED brings together key leaders and experts to engage around the biggest questions at the intersection of technology, media, and democracy.

informed22.interkinnect.com/

Carl Heath boosted
Carl Heath boosted

@maxplanckgesellschaft
✅ All links on Mastodon count as 23 characters, no matter how long they really are

URLs can be as long as you want, they will never exceed 23 characters of your limit.

There is no need to use a link shortener!

#FediTips #MastoTips #LinkShortener #LinkShorteners #URLShortener #URLShorteners #CharacterLimits #Mastodon

Franska utbildningsdepartementet säger nej till användning av Microsoft 365 och Google Workspace med hänvisning till GDPR, Schrems II domslutet samt fransk lagstiftning. Departmentet rekommenderar att institutioner använder samarbetssviter som erbjuds av tjänsteleverantörer som uteslutande omfattas av europeisk lagstiftning och "som är värd för uppgifterna inom Europeiska unionen och inte överför dem till USA".

siecledigital.fr/2022/11/17/le

Carl Heath boosted

Twitter has been an important tool for sharing information, strategic influence & crowdfunding the Ukraine War. But if Twitter fails, other blogs and social media tools will fill the gap. Few offer the simplicity of Twitter, but humans are very adaptive. We will find new ways, and use other means, to communicate, to network, to share information and influence each other. My latest for ABC. abc.net.au/news/2022-11-22/elo

Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.