”Demokrati innebär inte bara en man en röst. Det är ett komplext system av olika civilisationsbärande pelare: oberoende dömande, lagstiftande och verkställande makt. Demokrati har bara utrymme i en rättsstat.” esvd.svd.se/shared/article/lot

Tillsammans skapar vi respekt och förståelse för alla och envar med dyslexi!

Nedan länk till digital utbildning som ger grundläggande förståelse om dyslexi i samarbete mellan Prinsparets stiftelse och Microsoft.

learn.microsoft.com/sv-se/trai

”Ett politiskt ledarskap som själva låtit ressentimentet ta över formuleringen av de politiska förslagen kommer aldrig att långsiktigt kunna upprätthålla Sveriges välstånd.”/professor Marie Demker

svd.se/a/APGqOn/marie-demker-v

Lyssnar på dragning (arbetar med dyslexi och nätkultur). Intressant och viktigt!

Dyslexi: 5-8% av befolkningen i svenska mätningar, närmare 20% i internationella mätningar.

Att det skiljer sig åt Sverige - Internationellt beror sannolikt på att man mäter olika och på olika sätt.

Sambandet mellan dyslexi och ökad risk hamna i utanförskap handlar förstås inte om gener utan om sista punkten utifrån att man inte fått det stöd man borde haft i ett skriftsamhälle.

Jag har läst flera inlägg från före detta twittrare som uttryckt hur mycket lugnare och trevligare stämning det var på Mastodon.

De senaste veckorna har jag anat en annan tendens, och sett infekterade diskussionstrådar med hårda ord.

Snälla, sänk tonen i diskussionen. Försök förstå istället för att försöka missförstå. Skriv inte i affekt - vänta tills hettan lagt sig något.

Och till sist: fediversumet är en så genial idé, så undvik in i det längsta att defederera.

Nytt försök här! 💚

Behöver tips på bra, roliga, intressanta konton att följa. Tacksam för alla tips! 🙏

Det här med Extra Anpassningar - vad det är och inte, vems ansvar det är och inte - bör vi tala mer om tillsammans tänker jag, som här redovisar lite tankar utifrån ett nyfiket och utforskande samtal med Hanna Rondahl som skrivit en bok på temat: haldor.se/extra-anpassningar-v

The #Commodore64 wasn't just the king of 8 bit home computers, but is the highest-selling single computer model of all time: 12.5 million units (or more).

With 64 kbyte RAM in each, all C64s had a total of 800 Gb RAM (10^9-Gs). Which is significantly less than most hard drives sold today.

Nog blir man glad att förvaltningsledning inleder utbildningsdag för Utbildningsnämnd med utbildningens SYFTE enligt Skollagen. Vi måste förstås ha svar på frågan VARFÖR innan vi börjar fundera kring organisering. Gott!

I dag lite paus från det vanliga jobbet för Utbildningsdag med - designad av tydlig och kompetent förvaltningsledning för nya och erfarna (ja, helt plötsligt hamnade jag visst där) politiker så man vet i vilka syltburkar man ska in och INTE.

Your culture is shaped more by the toxic behavior you tolerate than by the healthy behavior you espouse.

#leadership

This was relevant when you got handwritten prescriptions, which only the chemists could read (they were experts at illegible handwriting). I can't remember the last time I saw unreadable doodles from the doctor.
(Swedish text in #2: ”As a wise physician once wrote: …”)

”Och jag tror att det är nödvändigt att lyfta på den våta, tabubelagda filten som handlar om barnuppfostran och gränssättning.
It takes a village måste betyda att vi som samhälle börjar ta gemensamt ansvar för den kunskap och information som nyinflyttade får när de kommer till Sverige. Vi måste ge föräldrar det stöd de behöver för att uppfostra sina barn.…” Väl beskrivet @rektor_linnea

esvd.svd.se/shared/article/sa-

”Högskolan utbildar ju inte unga människor för att de ska bli bättre än mjukvara på att skriva essäer. Den tränar dem i färdigheter som är användbara i en bredare mening: källkritiska förhållningssätt, samarbete med andra, skicklighet i att hantera verktyg, förmåga till överblick, analytiskt tänkande.” esvd.svd.se/p/svenska-dagblade

De mest betydande faktorerna för vårt välbefinnande går att mäta, påverka och jobba med.

Syfte med Elevhälsoarbetet i Lomma - kommunövergripande:

- att ge eleverna strategier att kunna hantera livets berg- och dalbana.

——-
Me like! Gott om att man inte behöver göra det mer komplicerat än så. Och hjälper eleverna gör vi nog inte bäst med ”ännu en PowerPoint med pekpinnar om att sova bättre, utan genom att försöka förstå” (elevernas egna ord).

Vill vi se kollegiet som autonoma båtar rattade av kompetenta lärare som seglar åt ungefär samma håll, eller som ett gemensamt skepp som seglar i en tydlig riktning där var och ens kompetens kommer bäst till nytta för helheten?

Rektor Emelia, Lilla Akademin föreläser snyggt på konferens elevhälsa

Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.