Follow

crowdsupply.com/eoma68/micro-d this is awesome, binary blob free single board computer!

Can also get a laptop case for it!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.