🎙️Kompilator 054 - Berätta historier med datorn del 1 av 3

Pontus Wittenmark berättar om utvecklingen av sitt spel Justin Wack and the Big Time Hack. Det här avsnittet är del ett av tre, där Ponuts berättar om bakgrunden: vilken var vägen fram till spelet, och vilka verktyg valde han?

Vi får bland annat veta hur spelutveckling i Unity skiljer från annan C#-utveckling, och hur Pontus relation är till TV-världens koriander Twin Peaks.

kompilator.se/054

· · Web · 0 · 6 · 5
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.