Hej, jag är från Villaägarnas Riksförening, jag skulle vilja lämna den här viktiga informationen inför ditt husköp.

· · Web · 1 · 5 · 4

@tradfursten Jag kan inte bestämma mig mellan :blog-hug: och spiderman-point.jpg

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.