Follow

Hoppas det här slutar innan barnen flyttar hemifrån (de är 10 och 8 nu).

· · Web · 1 · 0 · 0

@bartek hur länge är det lagligt att använda babymonitor? tills dom är 18? 😅

@p1xelHer0 Man kanske kan locka med att betala en del av deras hyra om de går med på babymonitor

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.