@selea leave it be for a while and it will not anymore.

artfors boosted
artfors boosted
artfors boosted
artfors boosted

All I can do is kindly ask that if you are inviting people to Mastodon on other social media, Telegram groups or whatever else, please please use the joinmastodon.org page instead of linking to mastodon.social specifically. Thank you

Show thread

Nä men... om man skulle... ta och... bli lite aktiv här igen...

artfors boosted
artfors boosted
artfors boosted
artfors boosted

@stemid F-Y F-*-N! Jag hade knutit näven i fickan, motvilligt betalat och klagat på sociala medier. Bara ett tips. 😉

artfors boosted
artfors boosted
Show more
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.