Pinned post

Faced with the overwhelming problems of rapid climate change and extinction of species we have three options: two practical and one miraculous.
-The first practical option: pray science is wrong.
-The second practical option: pray future technology, including a time machine, will solve our problems today.
-The third, miraculous, option: world leaders accept science, stop extracting fossil carbon, stop regarding nature as "a resource" and start working together to support a resilient nature.

It's like we made a fire at the top of the tree of life.

We fuel the fire with fruits, creatures, branches and the stem itself.

The smoke makes it hard to see what's happening and breathe about it.

Ashes and leftovers drip and single down through the mutilated branches, polluting the water we drink and making the soil struggle for its survival.

How surprised and regretful will humans be as the tree wiggle and crack in the increasingly whimsical and unpredictable weather we also created.

Inga insikter eller åsikter i sakfrågorna, vill jag påpeka. Men synnerligen engagerad i meta-nivån, synen på kunskap, fakta.

RT @dkmj@twitter.com

Synnerligen tänkvärt på DN debatt idag, om hur svensk forskning i ’skogsfrågor’ kan ifrågasättas dn.se/debatt/skogsforskare-bor. Kan. Inte ska.

🐦🔗: twitter.com/dkmj/status/159428

Skottar blötsnö. Kan höra hur grenar i skogen intill knäcks av snölasten.

Faced with the overwhelming problems of rapid climate change and extinction of species we have three options: two practical and one miraculous.
-The first practical option: pray science is wrong.
-The second practical option: pray future technology, including a time machine, will solve our problems today.
-The third, miraculous, option: world leaders accept science, stop extracting fossil carbon, stop regarding nature as "a resource" and start working together to support a resilient nature.

We have to reinvent our culture and way of providing wellbeing.
Climate change is a primary driver of biodiversity loss, altering every part of nature and hence pushing our civilisations towards systemic risks.
Likewise, the loss of biodiversity contributes to climate change. Not to mention the burning oil, gas and coal.
This way of living is not sustainable. Either people know it or they are in some sort of denial. It's not only in the future, it's today.

Vi gör inte det som rationella, strategiska och emotionella varelser bör göra. Trots solid vetenskap i decennier.

Det är rätt sorgligt. Milt uttryckt.

Vi fortsätter ut för det sluttande planet. Accelererande.

Vår kultur och det paradigm vi lever i är kanske lite dysfunktionellt sett ur ett evolutionärt perspektiv?

Kan inte systemet vi lever i se/inse nyttan av vetenskapliga insikter och långsiktighet?

Det är faktiskt inte för mycket begärt, givet vad som står på spel.

Morötter och piskor för att minska klimatpåverkan och öka anpassningen till framtiden.

Jag vet att det är svårt att sia om framtiden, men även politiker borde väl göra nån form av back-of-an-envelope beräkning?

Att jämföra med experternas insikter. De som har relevanta utbildningar och inte gör annat än att räkna på just såna här saker.

Men strategin verkar vara att säga motsägelsefulla saker med stor emfas. Upprepa dem och be om att inte bli avbruten. Tills sändningen är över.

The collapse of Twitter is a system breakdown. Mastodon and the fediverse represent something different: _system change_. From for-profit "Big Tech" to nonprofit, open source, community-owned public spaces.

System change is always harder than you think. It always incurs short-term costs, with hoped for long-term benefits.

The next few weeks will be really tough for the fediverse. Stick around, vibe with it, and you just might help us put a huge part of the web back in community hands. <3

Uppmaning om att dels inte betrakta scenarier som prognoser, dels skapa relevanta scenarier. Om svenska skogens framtid. Av professor Sten B Nilsson. skogen.se/sites/skogen.se/file

Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.