Follow

När vårt hus blev smygfotografera av lokaltidningen för att illustrera en debatt om husen i Enköping skulle ha mer lika utseende. Oklart om argumentet ”hitta hem när man är full” blev så kraftfullt som önskat 😏

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.