Follow

@opassande hallå har du gjort Quordle idag? Både jag och dottern fastnade länge och jag löste inte alla.

@Marit Föll på nummer 2, men resten fick jag till i alla fall!

@opassande snyggt!! Föll på ettan där det saknades en (1) bokstav, var för många möjligheter.

@Marit mm - det är då man behöver ha många rader på sig att köra uteslutningsrader - lägga ord med många av de lediga bokstäverna för att se vilken det kan vara. 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.