Feminism - mentalsjukdomen.

För att testa censuren på detta forum postar jag en redovisning hur feminister ljuger och förfalskar officiell mätdata för att motivera särlagstiftning och positiv särbehandling som att kringgå lagstiftad jämställdhet med 80% kvinnor på myndigheten DO.

Källa :
lexnoxa.com/p/feminism-mentals

Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.