Follow

När Erdoğan gör sina uttalanden är han förstås fullständigt uppdaterad om hur en rättsstat fungerar och att ingen i Sverige har makt att över en natt ändra grundlagen eller hur den tillämpas. Tidigaste tillfälle att blidka honom på allvar, om man nu vill det, är efter nästa val.

@KGuw men det kan vi inte göra även då eftersom det vore helt sjukt 💔

@Sandra Jag tror det blir svårt att gå till val på inskränkt yttrandefrihet i syfte att blidka en diktatur, men vad vet jag…

@KGuw Han förlorar ju inget på att hålla Sverige i limbo, tvärtom skulle han förlora sin hållhake i samma ögonblick han raserar ansökan. Rimligaste taktiken vore väl att se till att han faktiskt börjar förlora på det, inte att bara fortsätta krypa.

@KGuw Ratificerar ansökan skulle det förstås stå. (Jag var på väg att skriva att han ”raserar sin maktställning” där jag skrev ”förlorar sin hållhake”. Lustigt hur ord hjärnan har aktuella kan spilla över och ta över andra som inleds likadant, det där händer mig ofta.)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.