Follow

Yttrandefriheten testas aldrig när någon säger något banalt och ofarligt. Det är när den används för kontroversiella uttalanden som försvaret av den ställs på sin spets. Men regeringen vacklar och mumlar. dn.se/sverige/alex-schulman-ul

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.